تبلیغات
مدرسه ابتدایی کمیل - تزیین برد به مناسبت ایام الله دهه ی فجر و دادن هدیه به کلیه دانش آموزان به همین مناسبت (قمقمه ی آب )