تبلیغات
مدرسه ابتدایی کمیل - تلاوت سوره واقعه توسط توسط دانش آموزان چهارم و تقدیر و تشکر از نفرات برتر مسابقات اذان ، احکام ، قرآن و ...