تبلیغات
مدرسه ابتدایی کمیل - برگزاری جشن عید توسط دانش آموزان پایه اول و دادن هدیه به دانش آموزان (ماشین وبازی فکری)